Dr. Hande Sinirlioğlu Ertaş
Çocuk Psikoloğu

 

Dr.
Hande Sinirlioğlu Ertaş


Hande Sinirlioğlu Ertaş, İstanbul’da doğmuştur. Lise öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde eğitiminin son dönemlerinde tek hedef olarak belirlediği psikoloji eğitimine Türkiye 125. olarak Boğaziçi Üniversitesinde başlamıştır. Lisans eğitiminin 2000 yılının Ocak ayında Amerika’da Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlayan Sinirlioğlu Ertaş, eğitiminin içeriği olarak çeşitlli merkezler ve okullarda bireysel terapiler, çocuk-ergen, aile, çift ve grup terapileri ile psikodiognostik test uygulamaları üzerine yaptığı stajlarda süpervizyon alarak başlamıştır mesleğe. Yüksek lisansın son döneminde, Amerikan Sosyal Servisi ile bağlantılı olarak Pee Dee Profesyonel Psikoloji Merkezi’nde istismar mağduru ve suçlusu çocuk-ergenler ve bakım verenleri ile çalışmaya başlayarak klinik alanda uzmanlaşma süreci de başlamıştır. 2003 yılında Türkiye’ye dönmüş ve 2003-2016 yıllarında NP grup bünyesinde çocuk ve ergen psikoloğu olarak görev yapmıştır. Sinirlioğlu Ertaş’ın, NP Grup Feneryolu ile başlayan mesleki yolculuğu, 2009 yılında Çocuk-Ergen biriminin yeni konumu olan NP Grup Etilerde devam etmiştir. NP Etiler’de 2 yıl hizmet sonrası, NP İstanbul Nöropsikiyatri hastanesinde Çocuk ve Ergen Birimin kuruluşu sürecinde görevlendirilmiştir. 2011’de NP Grup’ta son durağı olacak NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde Çocuk-Ergen Psikoterapileri birim koordinatörü olarak ayrılmıştır. 2016 sonrasında klinik çalışmalarına kurucu ortağı olduğu 3P Akademi ve Farkındalık Psikoloji Akademisi’nde devam etmiştir. Halen Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yarı-zamanlı Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir. Sinirlioğlu Ertaş 2018 yılı sonrasında, Üsküdar Üniversitesi Anne-Bebek Ruh Sağlığı ve Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde yönetim kurulu üyesi olarak akademik alanda çalışmalarına yoğunlaşmıştır.

ÖĞRENİM DURUMU

 • Lisans - Psikoloji - Boğaziçi Üniversitesi (1995-1999)
 • Y. Lisans - Klinik Psikoloji - South Carolina Francis Marion State University U.S. (1999-2003)
 • Doktora Psikoloji - Üsküdar Üniversitesi (2018- )
 • KARİYER

  Akademik Görevler:

 • 2012- Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi
 • 2012 – 2013 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi (Yarı zamanlı)
 • 2014 – 2016 Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Türkçe- İngilizce) Öğretim Görevlisi (Yarı zamanlı)
 • 2015 – 2016 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji/İngilizce Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı)
 • 2018 – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Yarı Zamanlı)
 • İdari Görevler:

 • 2013 – 2014 Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğüne Bağlı BSRM VE KBRM Koruma altına alınmış İstismar Mağduru Genç Kızların Rusal Sağlık taramaları ve tedavi takipleri Sosyal Sorumluluk projesi: Ölçme-Değerlendirme ölçek ve testlerinin oluşturulması ve uygulanması sürecinde görevli psikolog ekibi koordinatörlüğü
 • 2011 – 2016 NPİstanbul Hastanesi Yeme Bozukluğu Birimi Psikoterapileri Sorumlusu: Yatan Hasta Tedavi Protokolü işleyişinde Psikiyatri Uzmanı, Psikolog, Diyetisyen, Hemşire ve Hasta Bakıcıların koordinasyonu
 • 2013 – 2016 NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Çocuk-Ergen Birim Koordinatörlüğü: 0- 18 yaş hastaların Ayaktan ve Yatarak tedavilerinde tetkik ve psikoterapi süreçlerinin organizasyon, denetimi / Birim psikologlarının denetim/ süpervizyonu; Birim çalışanlarının (Psikolog, Psikiyatrist, Asistanlar) iletişimi, birim bütünlüğünün sağlanması ve takibi / Çocuk-Ergen birimi akademik faaliyetlerinin danışmanlığı, koordinasyonu gibi çalışma takvimi oluşturma ve takip etme
 • 2019 - Üsküdar Üniversitesi Anne-Bebek Ruh Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi / Eğitimler Koordinatörü
 • 2020 - Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu (Yedek) Üyesi
 • Diğer Mesleki Deneyim:

 • 2002 – 2003 PEE Dee Professional Mental Health Services (Intern), South Carolina, USA
 • 2003 – 2007 Memory Center Psikiyatri Merkezi
 • 2007 – 2011 NPİSTANBUL Etiler Polikliniği
 • 2011 – 2016 NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi / Klinik Psikolog
 • 2016 - 2018 3P Akademi Eğitim Ve Danışmanlık 2020 – Farkındalık Psikoloji Akademisi
 • 2019 – Haydi Tut Elimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi / Bilimsel Danışman 3P Akademi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Ortağı Farkındalık Psikoloji Akademisi
 • ESERLER

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 1. Positive Psychology Course: A Way to Improve Well-Being (2020) ABS ARASIL, F Turan, B Metin, HS Ertaş, N Tarhan, Journal of Education and Future, 15-23 2. Isiten H.N.,.Sinirlioğlu Ertas H., Oksuz N., Arslan L., Tarhan N. (2016) Harrassment and Trauma. International Journal of Psychology 51(S1)652-657. Doi:10.1002/ijop.12324

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler: 1. IsitenN., SinirliogluErtas, H.,ÖksüzN., C.,BarlasD., ArslanL.: AStudyonSexual Abuse and Negligence in Turkey. World Psychology Forum. 17-19 September. 2. İşitenH. N..Sinirlioğlu Ertas H.,OksuzN., ArslanL., TarhanN.: TheGirlsInSocial Services With Histories Of Abuse: Exploring Thematic Findings With relation To Cultural Aspects. The 31st International Congress of Psychology. O.P. 24-29 July, 2016 Yokohama Convention Center, Japan.

  C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar ve kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: Sinirlioglu Ertas, H. Yeme Bozuklukları - Anoreksia, Bulimia ve Diğerleri: TİMAŞ YAYINLARI, 2005

  C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: Sinirlioglu Ertas, H. Sağlıklı Karar Verme. Pozitif Psikoloji – Çoklu Zeka Uygulamaları , Editörler: Tarhan, N, Gümüşel, O. , Sayım, A. TİMAŞ YAYINLARI, 2012

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. İşiten N.,Özkan A.H., Sinirlioğlu H., ve ark.: “Dikkat Eksikliğ ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanısı Olan Çocukların Anne Babalarının Tutum, Davranış ve Duygu Durumlarının İncelenmesi”. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Sözel Bildiri) Istanbul . Türkiye 2. Sinirlioğlu H., İşiten N., Eryılmaz G., ve ark.: “12-18 yaş Arası Cinsel İstismara Uğramış BSRM’lirde Kalan Kız Çocuklarının Değerlendirilmesi”. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Sözel Bildiri) Istanbul . Türkiye 3. İşiten N., Göktepe K., Sinirlioğlu H., ve ark.: “Çocukluk Çağı Travma Sonrası Duygusal Stres Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul . Türkiye 4. İşiten N., Sinirlioğlu H., Soysal A.,ve ark.: “ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve EEG Zemin Düzensizlikleri Birlikteliğinde Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi – Olgu Sunumu” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul . Türkiye 5. Baripoğlu S., Sinirlioğlu Ertas, H., İşiten N., Köse G., ve ark.: “ MUltidisipliner Yaklaşım İle İzlenen Yeme Bozukluğu Tanılı Üç Prepubertal Olgu: Anorexia Nervosa mı, Obsessif Kompulsif Kişilik Bozukluğunun Erken Formu mu?” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul . Türkiye 6.Sinirlioğlu H., Cömert G., İşiten N.,Tarhan, N. : “Bir Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müfredatında Yer Alan “Pozitif Psikoloji” Dersinin Öğrencilerin Duygusal Zeka Puanlarına Etkisinin İncelenmesi ve Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi” 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul . Türkiye

  G. Diğer Yayınlar/Akademik Faaliyetler: İstanbul Aile Hekimleri Derneği, İstanbul Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve NPİSTANBUL Hastanesi ortak organizasyonu)

  2. 2016- I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, Panellist: “ Duygusal Zeka Eğitimleri: Çocuk ve ergenlerde duygusal zekanın gelişimi”

  PROJELER

  1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde;-“14-18YaşArasıİstismarveİhmale Uğramış Çocuklarda Bireylere ve Kurum Elemanlarına Yönelik Rehabilitasyon projesi”.

  2. Üsküdar Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Suç Mağduru ve Suça Sürüklenmiş Çocuklara ve Kurum Bakım Elemanlarına yönelik

  3. Yengeç Biresyel Rehabilitasyon Projesi; Karar Verme Becerileri, Uygunsuz Cinsellik, Bakım Veren Kişilerde İleşim Beceleri Eğitimi Modülleri Yazarı.

  4. Üsküdar Üniversitesi - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kanıta Dayalı Mentorlük Projesi; Mentör Eğitim Semineri: Bağlanma Kuramı ve Bağlanma Temelli İletişim Eğitim

  5. Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğüne Bağlı BSRM VE KBRM Koruma altına alınmış İstismar Mağduru Genç Kızların Rusal Sağlık taramaları ve tedavi takiplerinin yapılması

  6. Ölçme-Değerlendirme ölçek ve testlerinin oluşturulması ve uygulanması sürecinde görevli psikolog ekibi koordinatörlüğü

  7. Yenidoğan (Bebek) Psikiyatrisinde Tanı Sınıflaması Uyarlama Çalışması DC:0-3R Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: Revised Edition 9

  8. Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı desteği ile yürüttüğü ‘İstanbul “Çocuk Evleri”; Çocukların Korunması, Bakımı, Rehabilitasyonu, Beceri ve Yeteneklerinin Geliştirilmesi, Yetiştirilmesi, Eğitim ve Mesleki Olarak Geleceklerinin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında proje süresince (1 yıl) açılan ilk 3 ‘Çocuk Evleri’nde kalan 3-6 yaş arası çocuklara psikolojik ve gelişimsel destek hizmeti sağlanması, Bakım verenler ile Koruyucu ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi

  9. Koruyucu Ruh Sağlığı çalışmaları kapsamında; çocuk ve ergenlerde duygusal ve sosyal becerileri destekleyici yapılandırılmış bireysel eğitim “10 Adımda Duygusal Zeka Programı/Bilişsel Yaşam Koçluğu” ile yapılandırılmış sosyal beceri grup terapisi “Gökkuşağı Projesi”nin geliştirilmesi sürecinde, proje ekibinin organize edilmesi ve süpervizyonu

  BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

  1. APA: Amerikan Psikologlar Derneği; International Affiliate 2. Türk Psikologlar Derneği 3. Haydi Tut Elimi Derneği Yöentim Kurulu Üyesi/Bilimsel Danışman 4. Uluslararası Nöropsikoloji Derneği 5. EMDR Türkiye Derneği 6. Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği

  MESLEKİ EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

 • İstismar vakalarına yaklaşım, değerlendirme ve terapötik müdahal.
 • WESCHLER Intelligence Scales :WIPPSI-WISCR- WAIS
 • Projectif Testler Eğitimi (Projectif Techniques to assess personality: CAT-TAT & House-Tree-Person)
 • MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Kişilik Testi
 • Bağlanma Temelli Bakım Verme ve Kanıta Dayalı Terapiler
 • Zihinsel İşlevler Ölçme ve Rehabilitasyon (Çocuk-Ergen Psikopatolojileri ve Akademik Performansı etkisi üzerine süpervizyon destekli)
 • Yabancı Durum Gözlemi
 • Guided Imagery
 • Hipnoterapi
 • Neurofeedback/Biofeedback Uygulama
 • Pozitif Disiplin: Aile ve Öğretmen eğitimi ve Eğitimci Eğitimi
 • Ebeveynlikte Pozitive Disiplin uygulayıcı
 • Yeme Bozuklukları Tedavilerinde Multidispliner Klinik Yaklaşım/IAEDP)
 • EMDR (Eye-Movement-Desensitization-Response) Terapi
 • Çocuk EMDR süpervizyonu
 • Şema Terapi
 • Çocuklarla Şema Terapi Workshop ve Süpervizyon
 • Rorschach Projektif Testi
 • Nöropsikolojik Test Uygulamaları
 • Danışan Yorumları

  • F. K.

   Merhabalar ben Esra hanımın danışanıyım.Öncelikle kendisi çok iyi bir diyetisyen iletişimi alakası beni çok memnun etti.

   Benim pes ettiğim zamanlarda çok destek oldu, 4 ay gibi bir sürede 20 kilo verdim.Eliminasyon diyeti ile başladık ve o şekilde devam ettik. Bu benim için büyük bir başarı tabii yolumuza devam ediyoruz ama bu başarının arkasında diyetisyenim Esra toktay var iyiki kendisini tanımışım.İyi bir yol arkadaşı.
   F. K.
   Bodrum
  • H.K.

   Sevgili Esra hocam.

   Kısa süreli diyetlerimin, bugün git kibrit kutusu peyniri ye gel diyetleri,kilo vermeye başlayıp 1 kg bile geri aldığımdaki küsmelerim hep bahanelerim sonuçtaki şişmanlığın verdiği mutsuzluğun hep sebebi varmış meğerse ben başarısız değil size denk gelmemişim sizi tanıdığıma o kadar memnunum ki 🌸
   H.K.
   Bodrum
  • F. İ.

   Esra Hnm yenilikleri takip eden çok başarılı bir diyetisyen.

   Çok abur cuburve tatlı seven insülin direnci olan birisiydim düzensiz beslenme sonucu aldığım hayatımı sağlığımı psikolojimi olumsuz etkileyen 20 kiloyu (79-59)vermeme yardımcı olan değerli diyetisyenime minnettarım .Diyet listemde yapamayacaklarımıda Göz önünde bulundurarak yardımcı oldu.49 yaşındayım şu an 20 yaşındaki kiloma döndüm.birlikte başardık 38 beden etek giymek inanılmaz .Benim isteklerimide önemsemesi nazik samimi Güleryüzlü olması yapabileceğim listeler vermesi sonuca ulaşmamı kolaylaştırdı hayatıma yeni bir sayfa açmama yardımcı oldu .herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum onu tanımaktan çok memnunum onu çooook seviyorum.
   F. İ.
   Bodrum
  • H.M.

   Bu konuda sorun yaşayan herkese Hande Hanımı tavsiye etmekten kaçınmıyoruz.

   Merhaba, kızımın liseye başladığı süreçte yeni bir ortama girmek kendisinde anksiyete ve fobik kaçınmalara sebep oldu. Okula gitmek istemiyordu ve fiziksel bir sebebi olmamasına rağmen sürekli mide ve baş ağrıları yaşadığını söylüyordu. Terapiyi kendisine önerdiğimizde de çok uzak yaklaştı ve ikna konusunda çok zorlanmıştık. Bir tanıdığımızın önerisiyle klinik üzerinden Hande Hanım’a ulaştık ve ikinci seans sonrasında ikna etmekte zorlandığım kızım kendi isteğiyle terapiye devam etti. Bu sorunlarıyla başa çıkmasında ciddi katkıları oldu. Şu anda okula devam etmekte ve sosyal ilişkilerini sürdürme konusunda kendini çok daha iyi hissediyor. Eski sıklığında olmasa da hala terapi sürecine devam etmekteyiz. Kendisine yardımları için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz…
   H.M.
   İSTANBUL
  • A. G.

   Benim gibi kafasında soru işaretleri olan varsa onlara hiç düşünmeden Hande hanımı tercih etmelerini öneririm. Herkese sağlıklı huzurlu günler dileğiyle…

   İnternette araştırma yaptığım zaman Hande hanımı ve olumlu yorumları gördüğüm zaman bir denemek istedim. İlk seanstan sonra Hande hanıma dair bütün soru işaretleri kafamdan silindi, iyi ki Hande hanımı seçmişim dedim ve bu sürece karşı çok umutluyum. Hayatımda hiçkimse beni böyle etkili dinlememişti. Her şeyden önce seanslarda içimi dökmek bana çok iyi geldi. Ben kaygı bozukluğum sebebiyle başvurmuştum fakat Hande hanım çok daha farklı sorunlarım olduğunu farketmemi sağladı ve kendimi daha iyi tanımama yardımcı oldu.
   A. G.
   İstanbul
  • D.G.

   Tanıdığım tanımadığım herkese gözüm kapalı tavsiye ederim. Herkese mutlu bir hayat diliyorum…

   Yasemin hanıma yaşadığım kaygı bozukluklarından dolayı başvurdum. Topluluk önünde konuşmamı gerektiren bir işe başladıktan sonra yaşadığım panik durumu gittikçe artmıştı. Bir toplantım olduğunda bile bir önceki gece kaygılanmaktan uyuyamıyordum. Kendisiyle seanslara başladıktan sonra belirtilerimde ciddi azalmalara tanık oldum. Terapinin bu kadar faydalı olabilceğini düşünmezdim. İş hayatımda ve hayat kalitemdeki artış gözle görülebilir boyutlarda artık. Yardımları için kendisine ve kliniğe çok çok teşekkür ederim.
   D.G.
   İstanbul
  • R. T.

   Orion Psikolojiye ve Yasemin Hanıma teşekkürlerimizi iletiyoruz.

   Yasemin Hanımla birkaç aydır devam eden aile terapisi sürecimizi dün sonlandırdık. Öncesinde iki psikolog deneyimlememize rağmen sorunlarımıza çare bulamamıştık. Bir danışanı tavsiyesiyle kliniğe ulaştık. Aile içinde çocuklarım ve eşimle yaşadığım problemler konusunda Yasemin Hanımla birlikte hareket ederek terapi sayesinde problemlerimizi çözüme kavuşturabildik. Yasemin Hanımın terapi esnasında bize sağladığı güven ortamı bize çok iyi hissettirdi. Daha önceki psikolog deneyimlerimiz sonucunda umutsuz hissediyorduk ama kendisi bütün süreçte yanımızda olarak ailemizde huzuru yeniden sağlamamıza yardımcı oldu.
   R. T.
   İstanbul
  RANDEVU AL