Yrd. Doç. Dr. Yasemin Ozan
Erişkin, Çift ve Çocuk Danışmanı

 

Yrd. Doç. Dr.
Yasemin Ozan


Lisans eğitimini Boğaziçi üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji alanında uzmanlık eğitimini (MA, Yüksek Lisans) Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlı Psikoterapi kuramı alt yapısı üzerine yapmıştır. İkinci uzmanlığını yine Klinik Psikoloji alanında Walden Universitesi, Minnesota, USA’de almıştır. Klinik Psikoloji alanında yapmış olduğu doktora çalışmasını Walden Universitesi, Minnesota, USA’de tamamlamaktadır. Doktora tez çalışması yetişkinlerde görülen kaygı bozukluklarında çocukluk dönemi sürecin ve özellikle anne-çocuk ilişkisinin önemi üzerinedir. Yasemin Ozan, Orion Psikoloji'de klinisyen kimliği ile danışanlarına hizmet vermekte, eğitimci kimliği ile hem kendi merkezinde hem de Türkiye’nin çeşitli yerlerinde psikolog ve psikolojik danışmanları eğitmektedir. Yasemin Ozan, uzmanlık tezini çocuklarda Yaygın Anksiyete Bozukluğunda, Kognitif Terapi yaklaşımlı, klinik uygulamalar alanında tamamlamıştır. Ayrıca Uzmanlık eğitim süresince Kognitif Terapi yaklaşımı ile yetişkinlerde Kaygı Bozuklukları ve Duygu Durum Bozukluklarının tedavisi ile ilgili süpervizyon ve eğitim almıştır. İstanbul Gestalt Enstitüsü’nde bir yıl süre ile Gestalt Terapi Yaklaşımlı süpervizyon programına devam etmiştir. 2006-2007 yılları arasında Refugee Legal Aid Program of the Helsinki Citizens Assembly çatısı altında gönüllü olarak mülteciler ile travma sonrası stres bozukluğu alanında çalışmıştır. Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikiyatri Bölümü’nde bir yıl sure ile nörokognitif testlerin uygulanması ile ilgili staj yapmış ve Ankara Hacattepe Üniversitesi’nde nörolojik testlerin uygulanması ile ilgili sertifika programlarına katılmıştır. Uzmanlık alanı olan çocuk, ergen ve yetişkinlerde Kaygı Bozuklukları ve Duygu Durum Bozuklukları ile ilgili çalışmalarının yanı sıra çocuklarda Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği, Özel öğrenme Güçlüğü ve Duygu Durum Bozukluklarının tanı ve tedavisinde testler ve klinik uygulamalar, Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığıi ile ilgili süpervizyon ve sertifika programlarına katılmış olup halen bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu alanında etkin olarak kullanılan EMDR I ve EMDR II (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)(Çift Yönlü Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yerleştirme)sertifika programlarına katılmış olup, özellikle çocukluk dönemi travmatik yaşam olayları, travma sonrası stress bozukluğu, panik bozukluk ve özgül fobilerde EMDR tekniğini etkin olarak kullanmaya devam etmektedir.

EĞİTİM

 • 2013- PhD, Klinik Psikoloji Doktora, Walden Üniversitesi, Minneapolis, Minnesota, USA
 • 2011-2013 Msc, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans, Walden Üniversitesi, Minneapolis, Minnesota, USA
 • 2004-2006 M.A., Klinik Psikoloji Yüksek Lisans,Doğuş Üniversitesi, Istanbul, Türkiye
 • 1995-2000 B.A., Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,İstanbul,Türkiye

 • PROFESYONEL EĞİTİMLERE KATILIMLARI

 • 2014 Ağustos- WAIS IV (Wechsler Yetişkinler için Zeka Testi) Eğitimi, Walden University, Minneapolis, Minnesota, United States
 • 2013 Mart - Research Methods, Walden University, Arlington, VA, United States
 • 2013 Anksiyete Tuzaklarında Kognitif Terapi Yaklaşımı, Christine A. Padesky, PhD, CBT Istanbul, Turkiye
 • 2011 Kaygı Bozuklukları Tedavisinde Kognitif Terapi, CBT Istanbul, Istanbul, Türkiye
 • 2010 Kişilik Bozukluklarına Kognitif Yaklaşım Teknikleri, Leslie Sokol, PhD, CBT Istanbul, Istanbul, Türkiye
 • 2009 Düzey 2 EMDR Sertifika Programı (Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Kaygı Bozularında Terapi Tekniği, Istanbul, Türkiye
 • Ocak- Eylül 2008 Klinik Staj, İstanbul Üniversitesi Nöropsikiyatri Kliniği, Istanbul, Turkey
 • 2008 - Nöropsikolojik Testler Serifika Eğitimi, Nörofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, Ankara, Türkiye
 • 2006-2007 Kognitif Davranışçı Terapi Süpervizyon Programı, Emel Straup, PhD.
 • Şubat-Haziran-2006 Klinik Staj, La-Paix Psikiyatri Hastanesi, Istanbul, Turkey
 • 2004-2006 Bireysel Süpervizyon, Doğuş Üniversitesi Psikoloji ve Eğitim Bilimleri, Pof. Dr. Kadir Özer, Melis Gazioğlu, PhD.; Doç. Dr. Serap Özer
 • 2005-2006 Gestalt Enstitüsü, Gestalt Psikoterapi Eğitimi, Doç. Dr. Hanna Nita Scherler.
 • 2003-2004 Stratejik Aile Terapisi Sertifika Programı, Davranış Bilimleri Enstitüsü, Istanbul, Turkey
 • 2003 Düzey 1 EMDR Sertifika Programı (Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Kaygı Bozularında Terapi Tekniği, Istanbul, Türkiye
 • 2002 Cinsel İstismar Terapötik Müdehale Sertifika Programı, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, Türkiye

 • KLİNİK DENEYİM

 • 2014 - Uzman Klinik Psikolog, Yorum Psikoterapi Merkezi, İstanbul, Türkiye
 • 2010 - Uzman Klinik Psikolog, Humanite Psikiyatri Kliniği (Prof.Dr.Sedat Özkan), İstanbul, Türkiye
 • 2007 - 2010 Uzman Klinik Psikolog, NPIstanbul Hastanesi (Neuropsikiyatri Hastanesi), İstanbul, Türkiye
 • 2006 - 2007 Uzman Klinik Psikolog, Helsinki Citizen’s Assembly-Refugee Legal Aid Program (RLAP) Psikiyatri ve Psikoloji Servisi, İstanbul,Türkiye (Türkiye’ye göç eden işkence maduru mülteciler ile Gönüllü ve Profesyonel Psikoterapötik Destek Servisi)
 • 2006 - 2007 Uzman Klinik Psikolog, Diem Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi, Istanbul, Turkiye
 • 2002 - 2006 Psikolojik Danışman, Yağmur Psikolojik Danışmanlık Merkezi,Istanbul,Turkiye
 • 2001 - 2002 Psikolojik Danışman, Canım Psikolojik Danışmanlık Merkezi, İstanbul, Türkiye (engelli çocuk aileleri, boşanmış aile çocukları)
 • 2000 - 2002 Psikolojik Danışman, Unilever “Kadınları Koruma Derği” Psikolojik Danışmanlık Projesi, İstanbul, Turkiye
 • 2000 - 2001 Psikolojik Danışman, Bilgi Koleji, İstanbul, Türkiye

 • AKADEMİK DENEYİM

 • Mayıs 2015 - Psikologlara yönelik “Çocuklarda Gelişimsel Testler Eğitimi”, İstanbul, Türkiye
 • Eylül 2014 - Psikologlara yönelik “Çocuklarda Gelişimsel Testler Eğitimi”, İstanbul,Türkiye
 • 2013- Gelişim Üniversitesi, Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon Eğitimi ve Uygulama Dersleri
 • 2013- Süleyman Demirel Üniversitesi, Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
 • Aile Danışmanlığında ve Bireysel Danışmanlıkta Etik Kurallar, Aile Sistemi, Yapısı, Boyutları Dersi
 • Çift ve Aile Terapisinde Kuramlar (Sistemik Aile Terapisi, Stratejik Aile Terapisi, Yapısalcı Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Narrative Terapi)
 • Aile Terapisinde Bilişsel Davranışcı Yaklaşım ve Uygulama Dersi
 • Eylül 2013- Psikologlara yönelik “Çocuklarda Gelişimsel Testler Eğitimi”, İstanbul, Türkiye
 • Eylül 2013 - Psikologlara yönelik “Çocuklarda Gelişimsel Testler Eğitimi”, Malatya, Türkiye
 • Şubat 2013- Aydın Üniversitesi, Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
 • Kayıplar ve Yas Süreci / Müdehale Teknikleri Dersi
 • Nisan 2013 Psikologlara yönelik “Çocuklarda Gelişimsel Testler Eğitimi”, Malatya, Türkiye, Trabzon, Türkiye
 • Haziran 2013 Psikologlara yönelik “Çocuklarda Gelişimsel Testler Eğitimi”, Samsun, Türkiye
 • Ocak 2013 Psikologlara yönelik “Çocuklarda Gelişimsel Testler Eğitimi”, Erzurum, Türkiye
 • Aralık 2012 Psikologlara yönelik “Çocuklarda Gelişimsel Testler Eğitimi”, İstanbul, Türkiye
 • Ekim 2012- Psikologlara yönelik “Çocuklarda Gelişimsel Testler Eğitimi”,İstanbul, Türkiye
 • Eylül 2012-Ocak2013 Eğitmen, Aile Danışmanlığı Programı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Kayıplar ve Ysa Süreci / Terapötik Müdehale Teknikleri Dersi
 • Aile Terapisi Kuramlar ve Teknikler Dersi
 • Kriz Müdehale Teknikleri Dersi
 • Ölçme Değerlendirme Dersi

 • ÇOCUK, ERGEN VE YETİŞKİNLERDE UYGULADIĞI PSİKOLOJİK DĞERLENDİRME VE TESTLER

 • WAIS (Wechsler Yetişkin Zeka Testi)
 • Rorschach (Çocuk, Ergen ve Yetşkinler)
 • MMPI (Ergen ve Yetişkinler)
 • WISC-R (Çocuk ve Ergen)
 • TAT & CAT Algı Testi(Çocuk ve Ergen)
 • Denver II Gelişim Testi (Çocuk)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (Çocuk)
 • Frostig Görsel Algı ve Dikkat Testi (Çocuk)
 • Bender Gestalt Görsel Algı Testi(Çocuk)
 • Koppitz İnsan Çizim Testi (Çocuk)
 • Gessell Gelişim Testi (Çocuk)
 • Peabody Alıcı Dil Testi (Çocuk)
 • Danışan Yorumları

  • H.M.

   Bu konuda sorun yaşayan herkese Hande Hanımı tavsiye etmekten kaçınmıyoruz.

   Merhaba, kızımın liseye başladığı süreçte yeni bir ortama girmek kendisinde anksiyete ve fobik kaçınmalara sebep oldu. Okula gitmek istemiyordu ve fiziksel bir sebebi olmamasına rağmen sürekli mide ve baş ağrıları yaşadığını söylüyordu. Psikolojik çalışmayı kendisine önerdiğimizde de çok uzak yaklaştı ve ikna konusunda çok zorlanmıştık. Bir tanıdığımızın önerisiyle klinik üzerinden Hande Hanım’a ulaştık ve ikinci seans sonrasında ikna etmekte zorlandığım kızım kendi isteğiyle çalışmaya devam etti. Bu sorunlarıyla başa çıkmasında ciddi katkıları oldu. Şu anda okula devam etmekte ve sosyal ilişkilerini sürdürme konusunda kendini çok daha iyi hissediyor. Eski sıklığında olmasa da hala danışmanlık sürecine devam etmekteyiz. Kendisine yardımları için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz…
   H.M.
   İSTANBUL
  • A. G.

   Benim gibi kafasında soru işaretleri olan varsa onlara hiç düşünmeden Hande hanımı tercih etmelerini öneririm. Herkese sağlıklı huzurlu günler dileğiyle…

   İnternette araştırma yaptığım zaman Hande hanımı ve olumlu yorumları gördüğüm zaman bir denemek istedim. İlk görüşmeden sonra Hande hanıma dair bütün soru işaretleri kafamdan silindi, iyi ki Hande hanımı seçmişim dedim ve bu sürece karşı çok umutluyum. Hayatımda hiçkimse beni böyle etkili dinlememişti. Her şeyden önce görüşmelerde içimi dökmek bana çok iyi geldi. Ben kaygı bozukluğum sebebiyle başvurmuştum fakat Hande hanım çok daha farklı sorunlarım olduğunu farketmemi sağladı ve kendimi daha iyi tanımama yardımcı oldu.
   A. G.
   İstanbul
  • D.G.

   Tanıdığım tanımadığım herkese gözüm kapalı tavsiye ederim. Herkese mutlu bir hayat diliyorum…

   Yasemin hanıma yaşadığım kaygı bozukluklarından dolayı başvurdum. Topluluk önünde konuşmamı gerektiren bir işe başladıktan sonra yaşadığım panik durumu gittikçe artmıştı. Bir toplantım olduğunda bile bir önceki gece kaygılanmaktan uyuyamıyordum. Kendisiyle seanslara başladıktan sonra belirtilerimde ciddi azalmalara tanık oldum. Danışmanlığın bu kadar faydalı olabilceğini düşünmezdim. İş hayatımda ve hayat kalitemdeki artış gözle görülebilir boyutlarda artık. Yardımları için kendisine ve kliniğe çok çok teşekkür ederim.
   D.G.
   İstanbul
  • R. T.

   Orion Psikolojiye ve Yasemin Hanıma teşekkürlerimizi iletiyoruz.

   Yasemin Hanımla birkaç aydır devam eden aile danışmanlığı sürecimizi dün sonlandırdık. Öncesinde iki psikolog deneyimlememize rağmen sorunlarımıza çare bulamamıştık. Bir danışanı tavsiyesiyle kliniğe ulaştık. Aile içinde çocuklarım ve eşimle yaşadığım problemler konusunda Yasemin Hanımla birlikte hareket ederek danışmanlık sayesinde problemlerimizi çözüme kavuşturabildik. Yasemin Hanımın çalışmalar esnasında bize sağladığı güven ortamı bize çok iyi hissettirdi. Daha önceki psikolog deneyimlerimiz sonucunda umutsuz hissediyorduk ama kendisi bütün süreçte yanımızda olarak ailemizde huzuru yeniden sağlamamıza yardımcı oldu.
   R. T.
   İstanbul
  RANDEVU AL
  Randevu Hattı
  1