Uzm. Klinik Psikolog
Zeynep Nomaler
Yetişkin Psikolojisi

 

Uzm. Klinik Psikolog
Zeynep Nomaler


Uzm. Klinik Psikolog Zeynep Nomaler Maltepe Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimini tamamladı. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini yine Maltepe Üniversitesi'nde tamamladı. Lisans eğitimi sırasında, 2006-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Duygudurum Bölümü'nde, Prof. Dr. Olcay Yazıcı, Prof. Dr. Sibel Çakır ile birlikte duygu durum alanında çalışmalara katıldı. 2006 – 2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi ve Nöropsikoloji Laboratuarında Prof. Dr. Öget Öktem Tanör tarafından nöropsikoloji alanında eğitim aldı. Bilişsel davranışçı terapi, dinamik psikoterapi, emdr, cinsel terapi eğitimleri almıştır. Rorschach, Tat, Cat, Nöropsikolojik testler, Mmpı, Denver II, Wisc-r, Bender geştalt, Wisc-IV, Alexander pratik zeka testleri uyguladığı testlerdendir. 2009-2012 yılları arasında NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinde erişkin psikiyatri ve nöropsikoloji birimlerinde klinik psikolog olarak görev yaptı. Sonrasında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde 2016 yılına kadar çalışmıştır. Eş zamanlı olarak İstanbul Psikiyatri Enstitüsü’nde çalışmaya devam etmektedir. Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde yarı zamanlı olarak çalışmıştır. 2013’de Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bölümü’nde “Nöropsikolojik Testler” dersi verdi. 2012-2015 yılları arasında THY pilotlarının işe alımda testlerle, nöropsikolojik ve kişilik değerlendirmelerini yaptı. Medicana Hastanesi’nde psikiyatri bölümünde kişilik ve nöropsikolojik testler yapmıştır, Kadıköy Şifa Hastanesi’nde nöroloji bölümünde nöropsikolojik testler yapmıştır. Çalışma alanları, anksiyete bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, duygudurum bozuklukları, depresyon, kişilik bozuklukları, nöropsikoloji, havacılık psikolojisi, dikkat eksikliği ve hiperkaktivite bozukluğu, demans, bağımlılık ve travma sonrası stres bozukluğudur.


PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ:
 • CETAD Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi
 • Dinamik Psikoterapi (2 yıl) (Prof. Dr. Doğan Şahin)
 • Şema Terapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Dr. Emel Stroup)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), DBE
 • Bilişsel Varoluş Terapi (BVT) Eğitimi (Prof. Dr. Kadir Özer)

 • BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:
 • 2015 'Zarit Bakıcı Yükünün Kısaltılmış Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirliği’
 • 2010 ‘Correlation Between Memory Functions Of Individuals With Alhocol Dependency And Volumetric Magnetic Resonance Imaging Findings’"
 • 2008 ‘THE ROLE OF DEPRESSİVE EPİSODES IN COGNİTİVE IMPAİRMENTS OF PATİENTS WİTH BİPOLAR DİSORDER’ (3 rd Biennial Conference of the Internatiınal Society for Bipolar Disorder / January 2008 India)
 • 2008 ‘DOES PSYCHOEDUCATIONAL APPROACH COULD REACH THE TARGET PATIENTS BİPOLAR DİSORDER?’


 • EĞİTİM ve KONGRELER

 • 11/2019 7. Cetad Günleri
 • 11/2018 Cinsellik ve Cinsel Tedaviler XII. Ulusal Kongresi (İstanbul)
 • 10/2017 Wisc-IV Testi Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)
 • 05/2016 Kognitif XIII. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 02/2016 Cetad 3. Modül Eğitim
 • 12/2015 Cetad 2. Modül Eğitim
 • 11/2015 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi
 • 10/2015 Cetad 1. Modül Eğitim
 • 10/2015 - Dinamik Psikoterapi Eğitimi, Prof. Dr. Doğan Şahin
 • 10/2015 Şema Terapi Eğitimi
 • 15/2015 Kognitif XII. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 10/2014 Wisc-r Testi Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)
 • 05/2014 Kognitif XI. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 05/2013 Kognitif X. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 05/2012 Kognitif IX. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 10/2011 8. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu (İstanbul)
 • 05/2011 Kognitif VIII. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (Marmaris)
 • 05/2010 Kognitif VII. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (İstanbul)
 • 04/2009 EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), DBE
 • 04/2009 Kognitif VI. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (Marmaris)
 • 03/2009 Temel Nörofizyoloji Kursu (Dr. Bülent MADİ)
 • 03/2009 2. Nöropsikiyatri Günleri, Nöropsikiyatri Kursu (İstanbul)
 • 11/2008 ‘Bilimsel Makale Yazmak ve Yayına Hazırlamak’ Prof. Dr. Zeynep Aycan (Türk Psikologlar Derneği)
 • 11/2008 Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması’ Dr. Emel Stroup (Sedat Özkan Psikiyatrik Tıp Merkezi)
 • 09/2008 /2010 Rorschach Eğitimi Tevfika Tunaboylu İkiz (Projektif Testler Derneği)
 • 10/2008 Klinik ilk Görüşme ve Değerlendirme & Klinik Terapi Becerileri (Kognitif Terapi) Dr. Emel Stroup (Sedat Özkan Psikiyatrik Tıp Merkezi)
 • 09/2008 ‘Nörolojide Tartışmalı Konular 2’ Cerrahpaşa Nöroloji Günleri IV (Katılım Sertifikası)
 • 05/2008 ‘Psikolojiyi Yeniden Düşünmek 2008’ (Sempozyumun düzenlenmesinde görevli) (T.C. Maltepe Üniversitesi)
 • 05/2008 Kognitif V, Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı (Marmaris)
 • 04/2008 ‘Kognitif Terapinin Anksiyete Bozukluklarında Uygulanması’ Dr. Emel Stroup (Sedat Özkan Psikiyatrik Tıp Merkezi)
 • 04/2008 TNTS (Türkiye İçin Nöropsikolojik Testlerin Standardizasyonu Grubu), Demansta Bilişsel Tarama Kursu (İstanbul)
 • 04/2008 1. Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu (KKTC Özel Eğitim Vakfı)
 • 03/2008 1. Nöropsikiyatri Günleri, Nöropsikiyatri Kursu (İstanbul)
 • 03/2008 Bilişsel Varoluş Terapisi (BVT) Eğitimi Sertifikası (Prof. Dr. Abdulkadir ÖZER) (İstanbul)
 • 03/2008 Demans ‘Adli ve Hukuksal Bakış’, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İstanbul)
 • 02/2008 Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası ‘Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi ve İşaretleme Testi’ (Ankara)
 • 12/2007 Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikası ‘Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Raven Standart Progresif Matrisler Testi’ (Ankara)
 • 12/2007 Gazi Nöropsikiyatri Buluşmaları 2 ‘Zihin ve Dil’ (Ankara)
 • 11/2007 Denver II Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği) (Hacettepe Üniversitesi Çocuk Nörolojisi)
 • 08/2007 EBAT Ulusal Nörobiyoloji Yaz Okulu: Sinir Sisteminin Yüksek Fonksiyonları (İzmir)
 • 02/2008 - PASS Müdahale Programı - PREP Eğitimi (Yrd. Doç. Tamer ERGİN) (Öğrenme problemi olan çocukların gelişimsel özelliklerinin nöropsikolojik açıdan değerlendirilmesi, Öğrenmenin nöropsikolojik temelleri)
 • 10/2007 Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler: ‘Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi’ Kursu (Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU) (43. Ulusal Psikiyatri Kongresi) (İstanbul)
 • 10/2007 Nöropsikolojik Test Uygulama ve Puanlama Eğitimi (Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ) (43. Ulusal Psikiyatri Kongresi) (İstanbul)
 • 12/2007 Özürlüler ’07 Kongresi (İstanbul)
 • 12/2007 Yetişkin Psikopatolojisi Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)
 • 11/2007 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi Eğitimi (Psikolojik Testler Derneği)
 • 11/2007 2. Ulusal ‘Cerebral Palsy’ ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi (İstanbul)
 • 11/2007 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (İzmir)
 • 10/2007 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi (İstanbul)
 • 06/2007 T.C. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Rehberlik Sempozyumu
 • 04/2007 Bilfen Anaokulları Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Konferansı
 • 11/2006 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi (İstanbul)
 • 11/2006 ‘Psikiyatrik Görüşme’ Kursu (Erol Göka)
 • 11/2006 6. Ulusal Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Kongresi (İstanbul)
 • 11/2006 Kadıköy Belediyesi Aile Danışma Merkezlerinde, Aile Planlaması Eğitimi Öğretmenliği (Teşekkür Belgesi)
 • 10/2006 Temel Nöroloji Kursu (Dr. Bülent MADİ)
 • 07/2006 11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (İzmir)
 • 04/2007 ‘Aile Okulu 6 (Aile Eğitimi) Sertifika Programı’
 • 03/2006 ‘Aile Okulu 5 (Aile Eğitimi) Sertifika Programı’
 • 02/2006 ‘Piaget’in Birebir Eşleme Deneylerinin Uygulaması’

 • BAĞLI BULUNULAN DERNEKLER

 • Nöropsikoloji Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği
 • Bipolar Yaşam Derneği
 • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
 • Danışan Yorumları

  • F. K.

   Merhabalar ben Esra hanımın danışanıyım.Öncelikle kendisi çok iyi bir diyetisyen iletişimi alakası beni çok memnun etti.

   Benim pes ettiğim zamanlarda çok destek oldu, 4 ay gibi bir sürede 20 kilo verdim.Eliminasyon diyeti ile başladık ve o şekilde devam ettik. Bu benim için büyük bir başarı tabii yolumuza devam ediyoruz ama bu başarının arkasında diyetisyenim Esra toktay var iyiki kendisini tanımışım.İyi bir yol arkadaşı.
   F. K.
   Bodrum
  • H.K.

   Sevgili Esra hocam.

   Kısa süreli diyetlerimin, bugün git kibrit kutusu peyniri ye gel diyetleri,kilo vermeye başlayıp 1 kg bile geri aldığımdaki küsmelerim hep bahanelerim sonuçtaki şişmanlığın verdiği mutsuzluğun hep sebebi varmış meğerse ben başarısız değil size denk gelmemişim sizi tanıdığıma o kadar memnunum ki 🌸
   H.K.
   Bodrum
  • F. İ.

   Esra Hnm yenilikleri takip eden çok başarılı bir diyetisyen.

   Çok abur cuburve tatlı seven insülin direnci olan birisiydim düzensiz beslenme sonucu aldığım hayatımı sağlığımı psikolojimi olumsuz etkileyen 20 kiloyu (79-59)vermeme yardımcı olan değerli diyetisyenime minnettarım .Diyet listemde yapamayacaklarımıda Göz önünde bulundurarak yardımcı oldu.49 yaşındayım şu an 20 yaşındaki kiloma döndüm.birlikte başardık 38 beden etek giymek inanılmaz .Benim isteklerimide önemsemesi nazik samimi Güleryüzlü olması yapabileceğim listeler vermesi sonuca ulaşmamı kolaylaştırdı hayatıma yeni bir sayfa açmama yardımcı oldu .herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum onu tanımaktan çok memnunum onu çooook seviyorum.
   F. İ.
   Bodrum
  • H.M.

   Bu konuda sorun yaşayan herkese Hande Hanımı tavsiye etmekten kaçınmıyoruz.

   Merhaba, kızımın liseye başladığı süreçte yeni bir ortama girmek kendisinde anksiyete ve fobik kaçınmalara sebep oldu. Okula gitmek istemiyordu ve fiziksel bir sebebi olmamasına rağmen sürekli mide ve baş ağrıları yaşadığını söylüyordu. Terapiyi kendisine önerdiğimizde de çok uzak yaklaştı ve ikna konusunda çok zorlanmıştık. Bir tanıdığımızın önerisiyle klinik üzerinden Hande Hanım’a ulaştık ve ikinci seans sonrasında ikna etmekte zorlandığım kızım kendi isteğiyle terapiye devam etti. Bu sorunlarıyla başa çıkmasında ciddi katkıları oldu. Şu anda okula devam etmekte ve sosyal ilişkilerini sürdürme konusunda kendini çok daha iyi hissediyor. Eski sıklığında olmasa da hala terapi sürecine devam etmekteyiz. Kendisine yardımları için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz…
   H.M.
   İSTANBUL
  • A. G.

   Benim gibi kafasında soru işaretleri olan varsa onlara hiç düşünmeden Hande hanımı tercih etmelerini öneririm. Herkese sağlıklı huzurlu günler dileğiyle…

   İnternette araştırma yaptığım zaman Hande hanımı ve olumlu yorumları gördüğüm zaman bir denemek istedim. İlk seanstan sonra Hande hanıma dair bütün soru işaretleri kafamdan silindi, iyi ki Hande hanımı seçmişim dedim ve bu sürece karşı çok umutluyum. Hayatımda hiçkimse beni böyle etkili dinlememişti. Her şeyden önce seanslarda içimi dökmek bana çok iyi geldi. Ben kaygı bozukluğum sebebiyle başvurmuştum fakat Hande hanım çok daha farklı sorunlarım olduğunu farketmemi sağladı ve kendimi daha iyi tanımama yardımcı oldu.
   A. G.
   İstanbul
  • D.G.

   Tanıdığım tanımadığım herkese gözüm kapalı tavsiye ederim. Herkese mutlu bir hayat diliyorum…

   Yasemin hanıma yaşadığım kaygı bozukluklarından dolayı başvurdum. Topluluk önünde konuşmamı gerektiren bir işe başladıktan sonra yaşadığım panik durumu gittikçe artmıştı. Bir toplantım olduğunda bile bir önceki gece kaygılanmaktan uyuyamıyordum. Kendisiyle seanslara başladıktan sonra belirtilerimde ciddi azalmalara tanık oldum. Terapinin bu kadar faydalı olabilceğini düşünmezdim. İş hayatımda ve hayat kalitemdeki artış gözle görülebilir boyutlarda artık. Yardımları için kendisine ve kliniğe çok çok teşekkür ederim.
   D.G.
   İstanbul
  • R. T.

   Orion Psikolojiye ve Yasemin Hanıma teşekkürlerimizi iletiyoruz.

   Yasemin Hanımla birkaç aydır devam eden aile terapisi sürecimizi dün sonlandırdık. Öncesinde iki psikolog deneyimlememize rağmen sorunlarımıza çare bulamamıştık. Bir danışanı tavsiyesiyle kliniğe ulaştık. Aile içinde çocuklarım ve eşimle yaşadığım problemler konusunda Yasemin Hanımla birlikte hareket ederek terapi sayesinde problemlerimizi çözüme kavuşturabildik. Yasemin Hanımın terapi esnasında bize sağladığı güven ortamı bize çok iyi hissettirdi. Daha önceki psikolog deneyimlerimiz sonucunda umutsuz hissediyorduk ama kendisi bütün süreçte yanımızda olarak ailemizde huzuru yeniden sağlamamıza yardımcı oldu.
   R. T.
   İstanbul
  RANDEVU AL